Team

Immoverita

Ihr Team
Kompetent und zuverlässig.

daniel_keller

Daniel Keller

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Treuhänder mit eidg. FA

daniel.keller@nullimmoverita.ch
T 081 740 05 05
M 079 349 47 70

susanne_keller

Susan Keller

Immobilienbewirtschafterin
mit eidg. Fachausweis

susan.keller@nullimmoverita.ch
T 081 740 05 05
M 079 261 67 91

Immoverita Franziska Metzler

Franziska Sonderegger

Immobilienbewirtschafterin
mit eidg. Fachausweis

f.sonderegger@nullimmoverita.ch
T 081 740 05 05